พระธรรม

ในเดือน...มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
          สมเด็จองค์ปฐมทรงตรัสสอนปกิณกะธรรมไว้ มีความสำคัญดังนี้

          ๑๑. โลกนี้ทั้งโลกวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะวาจา พูดปดบ้าง ส่อเสียดบ้าง เพ้อเจ้อเหลวไหลบ้าง ยุยงส่งเสริมให้เขาแตกร้าวกันบ้าง พูดให้ผู้อื่นเสียหายบ้าง โดยบางขณะคิดเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องจริง ก็สักแต่ว่าพูดไปโดยไม่คำนึงถึงว่าเป็นการสร้างศัตรู เรื่องวาจานี้ฆ่าคนได้เป็นอันมาก แล้วส่วนใหญ่ก็ฆ่าตนเองด้วย ให้ใคร่ครวญยอมรับกฎของกรรมเข้าไว้ การระวังเรื่องวาจาก็จักมีมากขึ้นตามลำดับ จักไม่มีการพูดให้สะเทือนใจใคร และไม่พูดตำหนิกรรมของใครผู้ใดอีก

          ๑๒. ทำอะไรอย่าคาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้า เพราะหากไม่ได้ดั่งใจแล้วจักกลัดกลุ้มไปโดยใช่เหตุ ให้ยึดหลักปล่อยวางเป็นสำคัญ

          - การตระเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้านั้นต้องมี แต่อย่าใช้สังขารปรุงแต่งการณ์นั้นให้มาก จักเป็นทุกข์ เพราะไม่ได้ตามที่คิด

          - ให้อยู่กับอารมณ์ละให้มาก จิตจักเป็นสุข สุกที่สุด คืออารมณ์รักพระนิพพาน

          - การไปพระนิพพานได้ ก็ต้องอาศัยอารมณ์ละ อันละซึ่งจากการเกาะอุปาทานขันธ์

          - ธรรมวิมุติคือจิตที่ไม่มีการปรุงแต่งธรรม เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริง การจักเห็นได้ก็ต้องอาศัยการพิจารณาธรรมทั้งหลายด้วยปัญญา

          ๑๓. เรื่องกฎของกรรมนั้นเป็นอจินไตย ทรงตรัสสอนเพื่อนผมเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ มีความสำคัญดังนี้

          - ผู้ที่ถูกผ่าตัดทุกคนนั้น มิใช่ใช่ว่าจักเป็นด้วยกฎของกรรมนี้ทุกคน เพราะทุกคนต่างกรรม ต่างวาระกันทั้งสิ้น ซึ่งเรื่องกฎของกรรมนั้นเป็นอจินไตย ดังนั้น รู้กรรมเพียงเท่านี้ อย่าไปเหมาว่าคนอื่นก็เป็นด้วยเหตุการณ์นี้ จักเป็นการเข้าใจพลาด เพราะกฎของกรรมนั้นเทียงเสมอ และให้ผลไม่ผิดตัวด้วย แม้กรรมเล็กๆ น้อยๆ ก็ยังตามมาให้ผล ให้หาความจริงจากพระสูตร ในพระไตรปิฎกซึ่งมีอยู่มาก อาทิ

          เรื่องพระเวสสันดร เกิดคิดกลัวกองทัพของบิดาที่ยกทัพมารับพระองค์กลับเมือง ความคิดกลัวเกิดขึ้นในขณะนั้น ต้องหลบไปอยู่หลังอาศรม ซึ่งต้นเหตุเป็นเพียงแค่มโนกรรมในอดีต พระองค์เคยยกกองทัพไปตามถนน แล้วเห็นพระท่านเดินอยู่ข้างถนน ก็คิดว่ากองทัพของท่านจะทำให้พระที่เดินอยู่นั้นตกใจ นี่เป็นเพียงแค่มโนกรรมในอดีต ก็ยังตามมาให้ผลกับท่านโดยไม่มีผิดตัวด้วยในปัจจุบัน

          เรื่องพระโสเรยเศรษฐี เห็นร่างกายของพระมหากัจจายนะสวยงาม โดยเฉพาะท่อนขา ก็คิดว่าขาสวยอย่างนี้ หากภรรยาเรามีขาสวยอย่างนี้บ้างก็จะดี แค่มโนกรรมทำให้ท่านมีร่างกายเป็นผู้หญิงไป ดังนั้น ใครที่ต้องการมีจิตละเอียดในธรรมของพระพุทธศาสนา ก็ต้องระวังอารมณ์จิตของตนเองให้มากๆ เพราะแค่คิดก็เป็นกรรมที่มีผลแล้ว

          เรื่องอาบัติของพระบางข้อในพระธรรมวินัย แม้เพียงแค่คิดก็ถูกปรับเป็นอาบัติ และบางข้อไม่ทันได้คิดก็ยังอาบัติ ซึ่งทำให้เกิดความสงสัย

          ทรงตรัสว่า จิตละเอียดไม่พอ เพราะสอนมาให้นิสัมมะ กรณัง เสยโย ใคร่ครวญเสียก่อนแล้วจึงทำ ผู้ต้องอาบัติก็เนื่องจากทำไปโดยไม่ได้คิด และที่ปรับอาบัติเพียงแค่คิด หรือกระทำเพียงแค่มโนกรรม ก็เนื่องจากจิตเป็นหัวหน้า กรรมทั้งหมดสำเร็จที่จิตใจนี่แหละ อาบัติแปลว่าชั่ว ในเมื่อจิตชั่วก็เป็นอาบัติที่แท้จริง

          เรื่องท่านทัพพะกุลบุตร ท่านถูกนักบวช ๒ รูป กล่าวหาว่าเสพเมถุน โดยไม่มีมูลความจริง ท่านกล่าวต่อหน้าพระพักตร์ และต่อหน้าที่ประชุมสงฆ์ว่า แม้แต่จะคิดในเรื่องดังกล่าวนี้ก็ยังไม่เคยมี จุดนี้เป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ของพระอรหันต์ขั้นมโนกรรม

          ๑๔. การผ่าตัดมดลูก ควรเอาปากมดลูกและรังไข่ออกด้วยไหม เพราะไหนๆ ก็ถูกผ่าตัดแล้ว ปากมดลูกก็เป็นมะเร็งได้เป็นอันดับ ๑ หรือ ๒ ของผู้หญิง แม้รังไข่ก็เป็นเนื้องอกได้ ทรงตรัสว่า การตัดมดลูกออก แต่คงเอารังไข่ไว้ทั้ง ๒ ข้าง เพราะถ้าเอารังไข่ออกจักทำให้เป็นโรคกระดูกผุอย่างรุนแรง และไม่มีกำลังของร่างกายเท่าที่ควรจะมี เจ้าต้องทำงานหนักไปตลอดชีวิต ไม่ว่าจักเป็นหลังผ่าตัดแล้วก็ตาม ไม่มีโอกาสพักฟื้นแบบชาวบ้านเขา

          - เหนื่อยเป็นชาติสุดท้าย เป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา จงมีความอดทน และพระจักช่วยเจ้าตลอดเวลา แต่กฎของกรรมส่งผลให้ร่างกายป่วยก็จะต้องรับ นี่ไม่มีการหลีกเลี่ยงได้

          - เรื่องการเป็นมะเร็ง อยู่ที่กฎของกรรม ถ้ากรรมเป็นมะเร็งมี แม้จักไม่เก็บอวัยวะเหล่านี้ไว้ก็ต้องเป็นมะเร็งอยู่ดี

          - ต้นเหตุที่ทำให้ต้องถูกผ่าตัดมดลูกนั้นมีอยู่แน่ เพราะแต่ละคนต่างเคยทำกรรมชั่วมาแล้วทุกคน ทรงตรัสสรุป เป็นอุปมาอุปมัยไว้ว่า ความชั่วที่เราเคยทำไว้เพียงเท่าขนโค แต่ความดีที่ทำไว้เพียงแค่เขาโค หรือความดีทำไว้เพียงแค่ขี้เล็บ แต่ความชั่วที่ทำไว้ประดุจดั่งขุนเขา

          - เจ้ากรรมนายเวรมาให้เห็นน่ะดีแล้ว แสดงว่าเขาสามารถจักโมทนาบุญกุศลที่อุทิศให้ได้ และเขาพร้อมที่ให้จักอภัยจึงมาให้เห็น แต่กฎของกรรมก็ยังจักต้องชดใช้อยู่ดี เพียงแต่ผ่อนหนักให้เป็นเบาไปได้

          - การถูกผ่าตัดครั้งนี้เป็นเพียงแค่เศษกรรมเท่านั้น ที่เขามาให้เห็นกายก็คือเป็นพยานบาป เป็นพยานกฎของกรรมให้ได้รับรู้ว่ากฎของกรรมมีจริง เป็นของเที่ยง

          - ในอดีตพระเคยสอนเจ้าว่า คนเราเมื่อเสพกามแล้ว ยึดมั่นร่างกายนี้เป็นเรา เป็นของเรา ต่อมามีลูกก็ยึดมั่นว่าลูกเป็นของเรา ยุงกัดมดกัดยอมฆ่ายุง ฆ่ามด เพื่อปกป้องลูก ตอนนั้นชี้ให้เจ้าเห็นว่า ราคะทำให้เกิดโทสะปาณาติบาตยุงและมดได้ แต่มาจุดนี้ก็จักมาชี้ให้เห็นว่าราคะอันทำให้เกิดการเสพกามจนมีลูก แต่ไม่ต้องการในลูก (จึงทำแท้ง) ไม่ต้องการในเมีย ก็ทำให้เกิดโทษปาณาติบาตได้

          ๑๕. การไม่สงสัยในกฎของกรรม เป็นการยอมรับนับถือในกฏฃฎของกรรม ให้เห็นเป็นธรรมดาของการเจ็บไข้ได้ป่วย

          คนในโลกนี้เหมือนกันหมด ไม่มีใครหลีกหนีอาการป่วยไปได้ แต่จักหนักบ้างน้อยบ้างตามกฎของกรรม อันจักเข้ามาตามวาระกรรมที่ให้ผลนั้นๆ แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นผลมาจากกรรมปาณาติบาตทั้งสิ้น ให้เห็นเป็นธรรมดาของการมีขันธ์ ๕ แล้วจักต้องพิจารณาเอาไว้เสมอว่า ขันธ์ ๕ นี้ไม่ใช่เรา เราไม่มีในขันธ์ ๕ จึงจักมีอารมณ์ละได้ทรงตัวสืบไปเบื้องหน้า แต่การรักษานั้นจำเป็นต้องมี เพราะเป็นการระงับทุกขเวทนา อย่าไปเสียดายทรัพย์เพราะทรัพย์นั้นพึงมีประโยชน์ในการรักษาขันธ์ ๕ เพื่ออย่าให้ทุกขเวทนามารบกวนจิตใจ จักได้มีจิตใจอันสุขสงบ เพื่อการประกอบความเพียรให้จบกิจ รักษาได้ก็พึงรักษาไปตามกำลังเท่าที่จักรักษาได้

 

รวบรวมโดย พล.ต.ท. นพ. สมศักดิ์ สืบสงวน

กลับหน้าหลักไปเล่มที่
ไปเล่มที่