พระธรรม

ในเดือน...กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
          สมเด็จองค์ปฐมทรงตรัสสอนปกิณกะธรรมไว้ มีความสำคัญดังนี้

          ๑๔. ทางโลกสอนให้ยึด ทางธรรมสอนให้ละ ให้เห็นเป็นกฎของกรรม เป็นธรรมดาของการมีร่างกาย โรคนิธัง เป็นรังของโลก นี่เป็นอริยสัจ พิจารณาให้ดีจักถึงที่สุดของการพ้นทุกข์

          - อย่าไปหวังพึ่งพาร่างกายของใคร แม้กระทั่งร่างกายของตนเองก็พึ่งพาไม่ได้ เพราะในที่สุดก็ถึงแก่อนัตตาไปทั้งสิ้น ระลึกนึกถึงจุดนี้เข้าไว้ให้ดี จักได้ไม่มัวเมาอยู่กับชีวิต และจิตจักเข้าถึงปกติธรรมของร่างกายอย่างจริงจัง จิตเป็นธรรม ก็จักไม่ปฏิเสธความเป็นธรรมดาของร่างกาย เห็นตามความเป็นจริงของร่างกายอยู่เสมอ จิตก็จักเป็นสุข ไม่ดิ้นรนฝืนกฎของธรรมดา

          ๑๕. จงอย่าตำหนิติเตียนว่าผู้อื่นไม่ดี ให้ย้อนหลังดูกฎของกรรม สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เราทำเอาไว้ก่อนทั้งสิ้น กรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ ให้เคารพในเหตุของกรรมนั้น อันที่จริงจักเคารพ หรือไม่เคารพ กฎของกรรมก็ให้ผลตรงตัวอยู่เสมอ ไม่มีการให้ผลผิดตัวแน่นอน

          ๑๖. ร่างกายไม่ใช่ของเรา และไม่ใช่ของใคร มันเป็นเพียงธาตุ ๔ อาการ ๓๒ ประชุมกันมาชั่วคราว ไม่มีใครสามารถบังคับความเป็นมาหรือเป็นไปของร่างกายได้ เพราะฉะนั้นจงอย่าฝืนกาย ให้มองและยอมรับร่างกายตามความเป็นจริง ร่างกายของเรา-ร่างกายของใครก็เหมือน ๆ กัน ไม่จำเป็นต้องไปห่วงหรือกังวลกับร่างกายให้มากจนเกินไป พิจารณาให้ด ีๆ มันจักเห็นความเป็นไปของร่างกายได้ทะลุปรุโปร่ง และยอมรับในสภาวะของร่างกายด้วย

          ๑๗. อย่าติดสถานที่ จักอยู่ที่ไหนก็ไม่สำคัญ อย่าทิ้งอารมณ์เจริญพระกรรมฐาน เพื่อตัดขันธ์ ๕ ก็แล้วกัน

          ๑๘. ประโยชน์ของโซดาจืด หลวงปู่วัยท่านเมตตาสอนไว้ดังนี้

          ก) โซดาจืดช่วยล้างสารเคมี ที่ตกค้างให้ออกจากกระแสเลือดได้เร็วขึ้น แต่อย่าดื่มพร้อมอาหารจะไม่ได้ผล เพราะจะไปผสมกับอาหารเสียหมด ท่านแนะให้ดื่มตอนท้องว่าง สำหรับพระก็ระหว่าง ๑๕.๐๐-๑๘.๐๐ น. แต่ห้ามดื่มหลัง ๑๘.๐๐ น. กรดโซดาจะกัดกระเพาะอาหาร เพราะตอนนั้นกระเพาะว่างจากอาหารหนัก หากใช้ถูกเวลาจะช่วยล้างสารเคมีที่ตกค้างได้ เหมือนกรดกัดสนิมเหล็กที่เกาะอยู่ในท่อให้หลุดออกมา แล้วขับออกทางปัสสาวะและอุจจาระ เพียง ๒-๓ วันก็รู้ผล

          ข) โซดาจืด ช่วยทำให้หายสะอึกได้ ช่วยแก้ท้องอืด-ท้องเฟ้อ แต่อย่ากินบ่อยจะเป็นโทษ ถ้าใช้เป็น ช่วยได้หลายอย่าง ช่วยล้างปอด-ตับ-ไตได้ด้วยในปริมาณที่สมควร อย่ากินติดต่อกันหลายวัน แค่ ๗ วันก็ควรจะเลิกได้

 

รวบรวมโดย พล.ต.ท. นพ. สมศักดิ์ สืบสงวน

กลับหน้าหลักไปเล่มที่
ไปเล่มที่