พระธรรม

ในเดือน...พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
          สมเด็จองค์ปฐมทรงตรัสสอนปกิณกะธรรมไว้ มีความสำคัญดังนี้

          ๑๒. ดูร่างกายเข้าไว้ ดูอารมณ์ที่จิตมีความกังวลเข้าไว้ จักเห็นความโง่ของจิตที่ไปหลงติดอยู่ในอายตนะสัมผัส ให้หมั่นพิจารณาตามความเป็นจริง อย่าปล่อยวางอารมณ์พิจารณา ไม่ใช่เหตุเกิดแล้วดับไปแล้วก็ทิ้งไปเสีย พอเหตุเกิดใหม่ก็มีอารมณ์ไม่พอใจอีก อย่างนี้ใช้ไม่ได้ ต้องพิจารณาไปจนกว่าจักชนะอารมณ์

          ๑๓. จงอย่ามีอารมณ์หนักใจในงานที่ทำอยู่ และจงอย่าหนักใจในสุขภาพของร่างกาย ให้เห็นมันเป็นธรรมดาของมันอยู่อย่างนั้น การหนักใจเป็นอารมณ์ทุกข์ เป็นการเกาะเวทนา นี้เป็นอารมณ์เกาะทุกข์ เป็นการเกาะขันธ์ ๕ จักต้องหมั่นพิจารณา แล้วปลดภาระขันธ์ ๕ ให้หลุดไปจากจิต ถ้าทำได้อารมณ์หนักใจจักไม่มีเลย ให้วัดกำลังใจอยู่อย่างนี้ จึงจักเข้าสู่พระนิพพานได้

          ๑๔. ร่างกายไม่ดี จงอย่าประมาทในชีวิต คิดเอาไว้เสมอว่า ความตายย่อมมีกับร่างกายได้เป็นธรรมดา ทุกอย่างเป็นกฎของกรรม จงอย่าคิดว่ามีร่างกายแล้ว จงอย่าป่วย จงอย่าแก่ จงอย่าตาย เตือนจิตของตนเองเอาไว้เสมอ อย่าค้านกับความเป็นจริง เมื่อยอมรับนับถือตามความเป็นจริง จิตก็ต้องไม่สะเทือนใจกับความจริงนั้น แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร จงอย่ามุ่งไปชนะคนอื่น ให้ชนะจิตตนเองเป็นสำคัญ ชนะตนเองได้ ชนะหมดทุกอย่าง ทำใจให้สบาย อย่ากังวลว่าใครจักทำอะไร ถือว่าชดใช้กฎของกรรมมันไป ในขณะที่เรายังมีขันธ์ ๕ อธิษฐานขออดโทษ อโหสิกรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพาน อย่าไปจองเวรต่อกรรมกับใคร

          ๑๕. ทำใจให้สงบ ที่ไม่เยือกเย็น เพราะจิตฟุ้งซ่าน เอาสติสัมปชัญญะมาอยู่ที่อานาปานุสสติ จิตก็จักสงบ ความเยือกเย็นก็จักเกิด แต่อย่าคิดว่าจักทำให้เกิดขึ้นได้ง่าย ความทรงตัวของสติจักต้องอาศัยความเพียร เป็นการพยายามของจิตที่มีความตั้งใจที่จักทำให้ได้ แต่จงอย่าเครียด ต้องประคองจิตให้อยู่ในทางสายกลาง

          ๑๖. ยาแก้ไข้หวัด ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส (virus) ชนิดใหม่ ในขณะนั้นทำให้ท่านพระสุรจิตป่วย หลวงปู่วัยฯ ท่านมาบอกว่า หากขึ้นสมองจะทำให้ถึงตายได้ ยาที่ใช้แก้คือ ต้นหญ้าลูกใต้ใบ ซึ่งมีขึ้นอยู่ทั่วไป ให้เอามาต้มใส่น้ำตาลแดงเล็กน้อย จะช่วยแก้ได้ ใช้กิน ๑ ต้นต่อ ๑ วัน อย่ากินมากต้น จะขมจัด และจะแสลงโรคหัวใจที่ท่านพระสุรจิตเป็นอยู่ ขนาดที่พอเหมาะ ให้ต้มกินได้ครั้งละ ๑ ต้นก็พอ

 

รวบรวมโดย พล.ต.ท. นพ. สมศักดิ์ สืบสงวน

กลับหน้าหลักไปเล่มที่
ไปเล่มที่